Moció contra les retallades

Volem que es retire el Decret 1/2012 i obrir una negociació amb el sindicat per estudiar solucions.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MASSALFASSAR

Carles Fontestad Muñoz, portaveu del Grup Polític Municipal Coalició Bloc Compromís per Massalfassar en aplicació de l’article 97 del ROF i dels articles 91 i següents del Reglament d’organització i funcionament de l’Ajuntament de Massalfassar, presenten per a la seua inclusió, debat i aprovació en el Ple Ordinari, la següent MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Recentment la Generalitat Valenciana ha aprovat El Decret llei 1 / 2012, de 5 gener, del Consell, de mesures urgents per a la Reducció del Dèficit en la Comunitat Valenciana, Que afecta greument dels drets laborals i retributius de centenars de milers de valencians i valencianes.

Aquestes mesures es justifiquen per la greu situació econòmica que pateix la Generalitat Valenciana.L’ actual crisi mundial, tot i afectar de forma generalitzada, està tenint més repercussió en la uns estats que en altres i en el nostre, de manera diferent Entre les diverses comunitats autònomes que el conformen.

Les Mesures utilitzades per a contrarestar els efectes negatius al conjunt de la ciutadania estan sent també diferents segons els estats (Islàndia, Brasil, Alemanya, Espanya, etc) o en les diferents Regions i Nacionalitats del nostre Estat (Catalunya, Euskadi, País Valencià, Extremadura , etc.).

La gestió realitzada, abans i durant la crisi, dels diferents governs, també ha estat diferent i com a conseqüència d’aquesta gestió, la situació ha esdevingut més o menys greu en cada àmbit i territori.

La crisi no la han provocada els treballadors, ni tampoc la ciutadania en general. Està acceptat que la causa ha estat la especulació del capital realitzada per aquells que el controlen (grups de pressió, banca, etc.).

Així doncs, si els causants de la crisi no han estat els treballadors i si la situació al nostre país és més greu que en altres regions, de cap manera es pot justificar que els governants de la Generalitat (els mateixos durant molts anys) puguen adoptar mesures per a combatre el deute assolit, perjudicant principal i majoritàriament als més febles, els assalariats i els empleats públics, és per això que l’Ajuntament de MASSALFASSAR ACORDA:-

• Instar el Govern de la Generalitat per a que retire del Decret Llei de forma immediata.

• A obrir una veritable negociació amb els sindicats per a intentar optimitzar les plantilles, els serveis i racionalitzar l’Administració sense disminuir els serveis.-

• A reduir el deute eliminant els grans events deficitaris, tot i estudiant alternatives d’ús per a les grans infraestructures ruïnoses, exigint la devolució dels diners defraudats a l’erari públic en la gestió d’empreses públiques, aplicant mesures fiscals que graven l’especulació, recuperant els impostos de donacions, successions i patrimoni, defenestrant els gestors irresponsables que han portat a les empreses públiques a la fallida tècnica, eliminar els costos incommensurables en la construcció d’edificis emblemàtics, no comprant empreses amb desenes de milions de deute (Valmor), etc-

• Donar compte del present acord, al President de la Generalitat i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes

Massalfassar , 30 de gener de 2012

Signat:Carles Fontestad Muñoz
Portaveu Grup Municipal Bloc-Compromís

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *